/* Stonly Widget */ /* Stonly Widget END */

Support

Gebruik jullie protocollen om documenten te ondertekenen op PeopleDoc?

We gebruiken de Xades-T elektronische handtekeningtechnologie om elektronische documenten te tekenen die op je MyPeopleDoc-account verschijnen. Deze technologie is volledig in overeenstemming met de Franse wet van 13 maart 2000 met betrekking tot het bewijsrecht voor informatietechnologie en met betrekking tot de elektronische handtekening.

 
Mogelijk gemaakt door Zendesk