/* Stonly Widget */ /* Stonly Widget END */

Support

MyPeopleDoc® werkwijzen

Hoe werkt MyPeopleDoc®?

 

Een MyPeopleDoc®-account aanmaken kan alleen op uitnodiging van je werkgever. Als je een werkgever bent en door onze teams benaderd wilt worden : Klik hier

 

MyPeopleDoc® is een persoonlijke en beveiligde opslagruimte. Als zodanig kunt u documenten en bestanden die u wilt bewaren deponeren, tot een limiet van 250MB per document, en 10GB voor alle opgeslagen documenten, ze hernoemen, classificeren via een systeem van labels.

Je kunt de documenten in je kluis delen met derden door het aanmaken van gedeelde ruimtes.

Je kunt ook documenten verwijderen die je niet langer wilt bewaren, door ze in de prullenbak te gooien. Documenten in de prullenbak tellen nog steeds mee voor de 10GB opslagruimte, en je kunt ze terugzetten. Om documenten definitief te verwijderen, moet je de prullenbak legen.

Je kunt je account koppelen aan één of meerdere werkgevers. Eenmaal gekoppeld kan de werkgever elk type document dat hij nodig acht naar jouw account sturen, hetzij automatisch en regelmatig, hetzij handmatig en periodiek. Door je werkgever ingediende documenten worden gecertificeerd.

 

Jouw actiegeschiedenis op MyPeopleDoc

Om veiligheidsredenen wordt de geschiedenis van de op jouw account uitgevoerde acties gedurende 30 dagen bewaard. Het bewaren ervan is bedoeld om het je, indien nodig, mogelijk te maken het gebruik van je account te verifiëren en eventuele ongewenste toegang door derden te achterhalen. Deze geschiedenis van 30 dagen is op verzoek verkrijgbaar bij support.

Deze geschiedenis vermeldt de volgende acties, gekoppeld aan de datum en tijd waarop ze werden uitgevoerd:

  • Inloggen op het account
  • Mislukte pogingen om in te loggen op de account (bijv. verkeerd wachtwoord)
  • Downloaden van een document
  • Een document bekijken
 
Mogelijk gemaakt door Zendesk