/* Stonly Widget */ /* Stonly Widget END */

Support

Wat is de juridische waarde van mijn documenten?

Je elektronische loonstroken hebben dezelfde juridische waarde als de papieren versie. Sterker nog, door MyPeopleDoc® te gebruiken beschik je over een persoonlijke vertrouwde derde partij die de originaliteit en integriteit van je documenten garandeert.

 

In het geval van een geschil ( kredietsituatie, banklening, werkgeversdossier, huurovereenkomst enz...) voorziet PeopleDoc je van alle elementen die kunnen aantonen dat je loonstrook een origineel is (elk document gaat vergezeld van een certificaat van echtheid), wat je niet kunt doen met een papieren kopie, vooral niet als die van 5 of 10 jaar geleden is.

Wel zo handig! Je kunt een derde ook toegang geven tot bepaalde documenten in je MyPeopleDoc- account, en tot de elektronische handtekening die daarbij hoort. Dit maakt het onmogelijk voor hen om vervalsing te claimen. Elk elektronisch document dat op jouw MyPeopleDoc®-account wordt geplaatst, is daarom elektronisch ondertekend en voorzien van een tijdstempel, zodat de betrouwbaarheid ervan in de toekomst kan worden gecontroleerd. PeopleDoc garandeert de herkomst van de documenten ( de controleerbaarheid) door te verklaren dat ze afkomstig zijn van je werkgever.

 

Mocht een administratieve instantie of een bedrijf echter vraagtekens zetten bij de waarde van je documenten die je via MyPeopleDoc® hebt ontvangen, neem dan contact met ons op door hier te klikken. 

 

Geldig in Frankrijk

Sinds 12 mei 2009 mag volgens artikel L3243-2 van de Franse Arbeidswet de loonstrook in elektronische vorm worden ingediend en zijn de voorwaarden voor deze indiening vastgelegd.

 

In de wet van 13 maart 2000, krachtens artikel 1316-1 van het Franse Burgerlijk Wetboek, wordt gespecificeerd dat de juridische waarde van een elektronisch document gekoppeld is aan twee criteria: de oorsprong of toerekenbaarheid (van wie het document afkomstig is) en het oorspronkelijke karakter of de integriteit (het document mag niet gewijzigd of aangepast kunnen worden).

 
Mogelijk gemaakt door Zendesk