/* Stonly Widget */ /* Stonly Widget END */

Support

MyPeopleDoc werkwijzen

Hoe werkt MyPeopleDoc?

Het aanmaken van een MyPeopleDoc account kan alleen op uitnodiging van uw werkgever.

Een elektronische kluis is een persoonlijke en beveiligde opslagruimte. Zo kunt u de documenten en bestanden die u wilt bewaren, binnen de limiet van 250 MB per document en 10 GB voor alle bewaarde documenten neerleggen, hernoemen, classificeren via een systeem van labels.

Je kunt de documenten in je kluis delen met derden door het aanmaken van gedeelde ruimtes.

Je kunt ook documenten die je niet meer wilt bewaren verwijderen door ze in de prullenbak te plaatsen. De documenten in de prullenbak tellen nog steeds mee voor de 10GB opslagruimte, en u kunt ze terugzetten. Om de documenten definitief uit de prullenbak te verwijderen, moet u deze legen.

Je kunt je account koppelen aan een of meer werkgevers. Eenmaal gekoppeld, kan de werkgever alle soorten documenten die hij nodig acht naar uw rekening sturen, hetzij automatisch en regelmatig, hetzij handmatig en op ad-hocbasis.

 

Jouw actiegeschiedenis op MyPeopleDoc

Om veiligheidsredenen wordt de geschiedenis van de op jouw account uitgevoerde acties gedurende 30 dagen bewaard. Het bewaren ervan is bedoeld om het je, indien nodig, mogelijk te maken het gebruik van je account te verifiëren en eventuele ongewenste toegang door derden te achterhalen. Deze geschiedenis van 30 dagen is op verzoek verkrijgbaar bij support.

Deze geschiedenis vermeldt de volgende acties, gekoppeld aan de datum en tijd waarop ze werden uitgevoerd:

  • Inloggen op het account
  • Mislukte pogingen om in te loggen op de account (bijv. verkeerd wachtwoord)
  • Downloaden van een document
  • Een document bekijken
 
Mogelijk gemaakt door Zendesk