Toevoegen / neerzetten / ontvangen van een document